PRIVACY

Wat goed dat je dit leest!

COACH A LOT is een dienstverlenend bedrijf in coaching voor particulieren en bedrijven. Het bedrijf is eigendom van Lottie de Wit – Beemer. Voor de leesbaarheid van dit document is gekozen om vanuit de ik- (COACH A LOT) en de jij- vorm (opdrachtgever) te schrijven.

Ik ben me er bewust van dat je vertrouwen stelt in COACH A LOT. Ik zie het dan ook als een belangrijke verantwoordelijkheid om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Omdat COACH A LOT hecht aan transparantie laat ik je in deze verklaring weten welke gegevens er verzamelt en vastgelegd worden als je deze website bekijkt/gebruikt en/of wanneer je een samenwerking aangaat met COACH A LOT. Deze verklaring is dan ook van toepassing op alle diensten van COACH A LOT. Je dient je ervan bewust te zijn dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacy beleid van andere sites, bronnen of gebruikte media. Door gebruik te maken van de website en/of een samenwerking met COACH A LOT te starten ga je akkoord met deze gestelde verklaring.

Persoonlijke gegevens.

Als jij je een bericht stuurt via het contactformulier, je aanmeldt voor de nieuwsbrief, een traject, training of een sessie, of als je andere aanvragen doet voor één van de diensten van COACH A LOT dan zal aan jou worden gevraagd om gegevens in te vullen. De gegevens die je zelf verstrekt worden verwerkt, bedoeld voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Emailadres
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Inhoud van gemaakte opdrachten
  • (Mondelinge) inhoud van gesprekken. 

Privacy omtrent het bezoeken van de website van COACH A LOT

Je kunt anoniem de website bezoeken en op die manier meer over mijn werkwijze te weten komen. Bepaalde gegevens omtrent de gebruikers van de website, zoals browser type, duur van het bezoek, etc. worden standaard verzameld met het doel de gebruikservaring te optimaliseren.

Wanneer je mij via het contactformulier een bericht stuurt verstrek je mij onder andere je emailadres en eventueel je telefoonnummer. Ik zal deze gebruiken om contact met je op te nemen en/of je antwoord te geven op je vraag. Vervolgens zal ik je toestemming vragen of je deze toe wilt toevoegen aan het emailbestand van COACH A LOT zodat ik je de nieuwsbrief en eventuele andere informatie kan toesturen. Wanneer je dit aangepast wilt zien, kun je me dit te allen tijde laten weten.

Over cookies. Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je deze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie wordt opgeslagen kan. Naar de website teruggestuurd worden, wanneer je deze opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookie kun je vinden op de website van Consuwijzer.

Op coachalot.nl worden functionele en analytische cookies toegepast. Deze gegevens zijn geanonimiseerd, jouw IP-adres wordt niet gebruikt. Je persoonlijk herleiden is om die reden niet mogelijk.

 Aangezien de online verstrekking van jouw persoonlijke informatie aan COACH A LOT geheel vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, zijn er verder geen extra maatregelen getroffen ter beveiliging.

Privacy wat betreft een samenwerking met COACH A LOT

Bij het gebruik van de diensten van COACH A LOT laat je gegevens en informatie achter. Daaronder vallen persoonsgegevens, maar in het geval van een coachgesprek- of traject ook de inhoud van onze gesprek(ken). Met notities of aantekeningen die ik maak tijdens een sessie en/of oefeningen ga ik heel bewust en zorgvuldig om. Deze gegevens zijn dan ook niet persoonlijk te herleiden. Heb je vragen over de wijze waarop ik dit aanpak, stel ze me gerust persoonlijk of stuur me een email. Ik leg het je graag uit.

Als we starten met een samenwerking in welke vorm dan ook ga ik ervan uit dat je akkoord gaat met deze verklaring en mijn werkwijze zoals boven genoemd,

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen.  Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken, in te zien of te wijzigen. Dit verzoek, inzage of wijziging in jouw gegevens kun je schriftelijk doorgeven via info@lotsoflot.com

Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw eerdere toestemming.

Bewaartermijnen. Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  • Voor ‘dossiergegevens’ (denk aan aantekeningen, voorbereidingen, (feedback op) gemaakte opdrachten geldt een maximale bewaartermijn van 5 jaar.
  • Voor factuurgegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar ivm de Belastingdienst.

Over derden. De door jou verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk. Vanzelfsprekend verstrek ik deze niet aan derde(n). Tenzij COACH A LOT hiertoe wettelijk verplicht wordt geacht of in overeenstemming, na nadrukkelijke toestemming, van de persoon/het bedrijf in kwestie als dit bijvoorbeeld bevorderlijk zou zijn voor jet traject.

COACH A LOT gaat zeer zorgvuldig met persoonlijke informatie om. Maar de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan nooit voor 100% worden gegarandeerd. Informatie, (feedback op) opdrachten, die bijvoorbeeld via de e-mail of andere media aan COACH A LOT worden verstrekt, kunnen door de desbetreffende derden(media) worden verwerkt. Dit valt onder jouw eigen risico.

Wijzigingen. COACH A LOT behoudt het recht voor wijzigingen in deze verklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde (zie datum boven) tijdstip van deze inwerkingstreding. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste verklaring op dit gebruik van toepassing zijn.

Vragen. Indien je vragen of suggesties hebt ten aanzien van de privacy of indien je de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen of te laten verwijderen, kun je contact met opnemen door een email te sturen aan info@coachalot.nl